test
INTER-LIGHT "WEBSITES" - PRAVNA UPOZORENJA

Copyright Sedište je u Beogradu i u Švajcarskoj. INTER-LIGHT "WEBSITES" sadrži laboratorijsko-medicinske i druge informacije; različiti oblici naših usluga namenjeni su primarno lekarima i profesionalnom medicinskom osoblju, ali i pacijentima, kojima ni u kom slučaju ne treba da zameni profesionalnu konsultaciju sa lekarom.

Autor "WEBSITES"-a je: Inter-Light Beograd. Copyright-holder je: Inter-Light Beograd i njegovi licenzori.

Podrazumeva se, da su sva lica koja se obraćaju našem "WEBSITES"-u i interesuju za sadržaj i naše usluge ili naknadna pitanja (obuhvaćena imenom "korisnik"), sporazumna sa sledećim paragrafima:

 

Detaljnije...
 
Pacijenti

PacjientiKad se kaže pacijent ne misli se samo na bolesnika, već se misli na sve korisnike laboratorijskih usluga. Moralne i profesionalne obaveze su da ih zaštitimo u svakom pogledu.

Detaljnije…

 
Lekari

ImageINTER-LIGHT Laboratorija sa širokom paletom najsavremenijih analiza može da preuzme

obradu Vaših pacijenata, što će Vašoj praksi pružiti čitav niz prednosti, medju kojima su najvažnije:

Detaljnije…

 
Dobro došli u Inter-Light laboratoriju

Već više od 10 godina u službi Vašeg zdravlja, cilj nam je da se pokaže i dokaže da laboratorijska dijagnostika nije samo dijagnostika oboljenja (i patologije) i da u njoj treba gledati dijagnostiku zdravlja, normalnosti, preventive, jer samo onaj ko je zdrav i  oran može da savlada konstantno rastuće zahteve moderne svakodnevnice.

        Već samo sa uravnoteženom ishranom, dovoljnom fizičkom aktivnošću i
        povremenom laboratorijskom kontrolom, promenom loših životnih navika,  
        može da se postigne dugoročnije očuvanje zdravlja.

 

Ovaj mali lični doprinos mogao bi da redukuje karcinom oboljenja za polovinu,  srčana oboljenja i moždane udare za četvrtinu, 30% bubrežnih oboljenja, itd

Detaljnije...