Uvod [Home] arrow Za lekare arrow Preanalitika (u laboratoriji)
Preanalitika (u laboratoriji)

ImagePreanalitička faza (57.3%) obuhvata sve uticaje (najvažnije, većinom gore pomenute), pre početka merenja. U preanalitičkoj fazi treba naročito obratiti pažnju i na

 • Pravi izbor analita (supstanci) prema indikacijama datim za pacijenta;
 • Odgovarajuću pripremu pacijenta prema izboru analiza i posebno,
 • da li su ispunjeni svi uslovii kod rutinskih, a naročito kod specijalnih analiza;
 • Odgovarajući uzorak (sekundarni, analitički) za predviđene analize.

Od svega je najvažnije striktno sprovođenje standardizovanog postupka, da bi se maksimalno izbegle sve mogućnosti grešaka koje dovode do pogrešnog rezultata.

Vrsta uzoraka

KRV

Puna krvprimarni uzorak, venska ili kapilarna, iz kojeg se izdvajaju sekundarni uzorci (analitički uzorci).

 • nativni serum (za kliničku hemiju, serologiju, elektroforezu proteina, za dobar deo imuno-hemijskih analiza /hormona/);

plazma uz dodatak: antikoagulanata bez dodatka ili sa dodatkom aditiva (specijalne       
        analize) i/ili       
        glikolitičnih inhibitora
(definisanih koncentracija):

 • plazma - Heparin/Litijum - za kliničku hemiju naročito za određivanje glukoze;
 • plazma - Na-Fluorid - za određivanje glukoze i laktata;
 • plazma - K2 ili K3EDTA - za hematologiju i selektivnu hemiju (obavezno);
 • plazma - Natrijum citrat  -  za koagulaciju (obavezno); epruvetica mora da bude uvek tačno ispunjena do obeležene markice – veoma važno !
 • plazma – Na-Fluorid/K-oksalat, glikolitični inhibitor - za određivanje glukoze i laktata;
 • citratna krv – u određenom rablaženju - za sedimentaciju eritrocita (SE),

Kapilarna krv - Heparinska, sveža, hemolizovana, bez belančevina, u mikro sudićima.

Posebna pažnja kod uzimanja citratne plazme za hemostazeološke analize: primena tehnike 2 šprica (propis DIN58905). 
Praktična zapažanja: Pacijenti pod heparinskom terapijom imaju produženo vreme koagulacije, koji deluje i u epruvetama sa “serumom”. Često pri uzimanju uzorka u rad, koagulacija nije još završena, pa dolazi do naknadnog koagulisanja (“dokoagulisanja”). Korisnici usluga mogu da dobiju potrebnu količinu odgovarajućih epruveta.

 
< Prethodno   Sledeće >