Uvod [Home] arrow Za lekare arrow Priprema pacijenta
Priprema pacijenta

Uzimanje krvaNamera nam je da skrenemo pažnju na važnost svih stupnjeva preanalitičke faze i moguće (brojne) varijabile da bi se preventivnim akcijama sprečila pogrešna interpretacija rezultata.

PRIPREMA PACIJENTA

Poznato je, da pored faktora uslovljenih bolešču, mnogobrojni faktori mogu da utiču na vrednosti laboratorijskih rezultata unoseći greške “pre” i u “toku” procesa određivanja, koje se akumuliraju u ukupnu grešku. Poznavanjem ovih uticaja i smetnji i otklanjenjem istih postiže se glavni cilj – dobiti ispravan rezultat, od kojeg zavisi dijagnoza i odluka o tretmanu pacijenta. Ne sme da se previdi “da je pogrešan rezultat gori nego nikakav”.

Veoma je važno da pored lekara i pacijenti steknu minimalnu predstavu o radu laboratorije, jer bi tek onda znali koliko je vazna međusobna saradnja sa laboratorijom i koliko je značajan udeo pacijenta pre početka analize.

Kao zlatno pravilo za uzimanje uzorka važi: našte (posle12 časovne pauze od poslednjeg obroka i poslednje cigarete), izjutru između 8-10 časova. (idealno 7-9 časova). Naravno da ima izuzetaka, kod jednog broja analiza uticaj obroka ne utiče na rezultate, dok se kod nekih analiza uzorak uzima u određeno doba dana, o čemu pacijent mora predhodno da se obavesti u laboratoriji ili kod svog lekara. Izuzetak su  urgentne analize. Kod pacijenata koji su pod terapijom mora da se vodi računa o fazi terapije (“steady state”),  i koliki je vremenski rok od zadnje doze leka pre uzimanja krvi. Lekar o tome obaveštava pacijenta (i laboratorija, ukoliko joj se pacijent obrati). Takođe, od primenjene terapije zavise i vremenski kontrolni periodi (ni suviše rano, ni suviše kasno; ni suviše često, ni suviše retko).

Obavezno je da svaki pacijent ima osnovne podatke: prezime i ime, starosno doba, pol, rasa, vreme uzimanja uzorka, kao i za hroničnu bolest, ako postoji. Korisno je imati spremne podatke za telesnu težinu i visinu, kao i obim struka i kuka (faktori rizika, koje laboratorija može da Vam da sa rezultatima, ukoliko joj date tražene podatke).

 

 
< Prethodno   Sledeće >