Uvod [Home] arrow Za lekare arrow Profil “screening”
Profil “screening”

ImageNaši “screen profili” obuhvataju analize u okviru funkcije određenog organa, određenog oboljenja, određenih specifičnih markera, određene fiziološke životne faze, određnog perioda starosnog doba. Oni mogu da se izgrade prema specifičnom zahtevu svakog korisnika.

 “Screen”:  Profili

 1. Neplodnost (žene)
 2. Neplodnost (mužkarci)
 3. Amenorea (ovarijum insuficijenca, primarna)
 4. Amenorea (ovarijum insuficijenca,  sekundarna)
 5. Hirzutizam
 6. Anorexia nervosa
 7. Hipofizna insuficijenca (muškarci)
 8. Hipofizna insuficijenca (žene)
 9. Adrenalni genitalni sindrom
 10. Tireoidina funkcija
 11. Hepatitis screen (akutni)
 12. Hepatitis screen (hronični)
 13. Anemija: screen
 14. Prostata: screening
 15. Fertilitet
 16. Screening pre trudnoće
 17. Prenatalni screening
  • Down sindrom i Trizomija 18; prvi i drugi trimestar
  • kombinovani double test (1-vi trimestar)
  • triple test  (2-gi trimestar)
  • "quadruple" test (2-gi trimestar)
  • kombinovani integralni test (1-vi i 2-gi trimestar)
  • nuhalna transparenca
 18. Screening u toku trudnoće
 19. Post-partalni screening
 20. Dijagnostika menopauze
 21. Dijagnostika starosnog hipogonadizma kod muškaraca (andropauza)
 22. Metabolički sindrom
 23. Renalna funkcija
 24. Kontrola hemodijalize
 25. TDM (kontrola lekova i terapije)
 26. Kardio markeri – rizik KVB
 27. Biološki markeri
 28. Faktori rizika
 29. Sistematski pregledi  lični ili grupni
 30. i drugi;
 
< Prethodno   Sledeće >