Uvod [Home] arrow Za lekare arrow Laboratorijski nalazi i slanje
Laboratorijski nalazi i slanje

ImageNAMENA:   Rezultati laboratorijsko-medicinskih nalaza se dokumentuju na osnovu datog
specifičnog naloga ili zahteva (izbora) pri uzimanju krvi ili prijemu materijala za analize.

CILJ:   Brz i jednostavan pregled rezultata odgovarajućih datom nalogu (zahtevu).

OPIS LABORATORIJSKIH NALAZA

Kumulativni nalaz:

Najveći deo rezultata (ili po po mogućstvu svi) prikazani na jednom ili više listova.

Pojedinačan nalaz:

Rezultati iz svake oblasti (hematologija, tireoidna funkcija) prikazani svaki posebno na jednom listu.

Prema želji mogu zajedno da se saopšte rezultati iz 2 predhodna određivanja.

Provizorni nalaz se izdaje, kad nisu uneti svi rezultati.

Definitivni nalaz se izdaje kad su svi rezultati dobijeni.

Validnost rezultata (posle QC provere) i potpisa odgovornog biohemičara.

Određivanja se najvećim delom izvode na 37°C u serumu (S), manjim delom iz plazme (P), što se uvek navodi.

Referentne vrednosti i rezultati se izdaju  u IU (internacionalnim jedinicama).

Legenda: različite oznake u nalazu

< manji od;      >  veći od;     ↑  povišen;     ↓   snižen; ratio = koeficijent (odnos između dve veličine), može da bude

izražen kao neimenovan broj, decimalni ili razlomak; u procentima; logaritamski, ...

 
< Prethodno   Sledeće >