Uvod [Home] arrow Za pacijente arrow Šta znači laboratorijski nalaz ?
Šta znači laboratorijski nalaz ?

ImageLaboratorijski nalaz daje vrednosti rezultata dobivenih na odgovarajućim aparatima primenom specifičnih pouzdanih i preciznih testova, najprikladnije metodologije. U Inter-Light laboratoriji se koristi odgovarajuća oprema, najnovije tehnologije za specifičnu metodologiju i pouzdani i precizni testovi (videti informaciju “naša oprema”). Poređenje rezultata iz različitih laboratorija, moguće je samo ako se koristi ista oprema, ista metodologija (sa istom temperaturom rada), testovi istog proizvođača, ista standardizacija procesa rada. Takođe je, izuzetno važno, da u okviru testiranja određene funkcije ili određenog profila (primera radi: tireoidne funkcije, PSA profila,i dr.) u laboratoriji, ne treba da se radi jedna komponenta profila jednom metodom, a druga drugom metodom.

Šta znači laboratorijski nalaz ?

Dobiveni rezultati ispitivanja se izražavaju u odgovarajućim brojnim vrednostima, koje predstavljaju odgovarajuće internacionalne jedinice za svaku supstancu (glukoza, ureja, i dr.).  Laboratorijska vrednost, ne predstavlja samo stanje u organizmu u momentu uzimanja uzorka krvi, već je često više od  dokaza, ona je jedna “kockica” na putu za dijagnozu ili kontrolu toka bolesti.

Usamljeni laboratorijski rezultat  bez kliničke slike, kao i klinička slika bez laboratorijskog dokaza, su nekompletni. Pacijent mora da ima uvek na umu da laboratorija ne treba da zameni lekarsku konsultaciju.

Pacijent treba da bude obavešten korektnoj  pripremi za uzimanje krvi, šta sve može da utiče na rezultate, zašto i kad treba da se vrše određivanja, šta su normalne ili referentne vrednosti, šta su odstupanja od njih, da bi razumeo i šta znače te vrednosti. Pacijent, kao i lekar i laboratorija imaju svoje obaveze i svoja prava.  Laboratorija pruža stručne informacije (lekaru na njegov zahtev); lekar interpretira rezultate pacijenta i preuzima medicinske mere. Zahtev za saopštavanje rezultata telefonom profesionalno se strogo izbegava u interesu samog pacijenta, kao i mogućnosti  pogrešnog razumevanja. Laboratorija priznaje samo svoj pismeni nalaz identičan zabeleženom u svom sistemu (preuzet, poslat faksom, ili elektronskom poštom).

 
< Prethodno   Sledeće >