Uvod [Home] arrow Za pacijente arrow Kad i zašto trebaju analize ?
Kad i zašto trebaju analize ?

ImageLaboratorijski testovi su osetljiviji indikator zdravstvenog stanja pacijenta, od opisa njegovog osećanje: kako se i šta oseća. Ako osoba ima razumne životne navike, disciplinovano se podvrgava kontroli u prelaznim fiziološkim životnim fazama; žene nešto češće i u ranijem životnom dobu. Od 35-te godine i zavisno od samog ličnog osećanja da dolazi do nekih promena, odlazi na  lekarski pregled. Pacijent može da se obrati i laboratoriji za konsultaciju ili pre ili posle lekarskog pregleda, zavisno da li je u kontroli terapije ili želi predhodni "standardni screenining". Mnoge odluke u kontroli pacijenta, upravo su donete na osnovu malih promena laboratorijskih podataka. Na primer lekar često menja dozu leka na osnovu laboratorijskog merenja koncentracije istog u serumu.

Kad i zašto treba izvrsiti laboratorijska određivanja ?

Laboratorijske vrednosti pružaju dragocene dokaze o stanju organizma u vremenu uzimanja krvi, urina ili drugog materijala. One podržavaju dijagnozu i potvrđuju simptome oboljenja: u zdravom telu metabolizam je u ravnoteži. Oboljenje može da poremeti ovu ravnotežu i funkciju odgovarajućeg organa, tako da laboratorijske vrednosti nisu više u normalnoj oblasti.

Kod opštih tegoba, kao što su zamor,  gubitak telesne težine, mučnina, nije uvek lako utvrditi uzrok na osnovu kliničkog pregleda i opisa koji daje pacijent. U takvom slučaju laboratorijske vrednosti pružaju važna obaveštenja o uzroku oboljenja, jer mnoga oboljenja prouzrokuju tipične promene pojedinačnih analita ili čak i više analita (analit je ime za supstance koje se određuju / analiziraju/).

Kontrola zdravlja – “screening” (sistematski pregled)

Svaki osiguranik ima pravo na kontrolu zdravlja, obično jedanput godišnje; svake dve godine počevši od 35-te godine. Lekar uzima anamnezu, kliničkim pregledom kontroliše najvažnije telesne funkcije pacijenta i preporučuje određene laboratorijske analize. Osnovna laboratorijska kontrola najčešće obuhvata: lipidni status, glukozu, mokraćnu kiselinu, kreatinin, proteine, krvnu sliku. Izbor analiza i učestalost kontrola zavisi od zdravstvenog stanja pacijenta, profesionalnog rada (izloženosti zdravstveno i ekološki nepovoljnim uslovima rada, stresu,itd), životnih navika i s obzirom na epidemičnu učestalost  dijabetesa, srcanih i bubrežnih oboljenja, poremećaja tireoidne funkcije. Prema potrebi, laboratorijske vrednosti i funkcionalni testovi mogu, da se obuhvate “screening”-om.

 
< Prethodno   Sledeće >