Uvod [Home] arrow Za pacijente
Za pacijente

Pacijenti mogu direktno da dođu u laboratoriju.Šta pacijent treba da zna

ImageU interesu pacijenta je, da bi dobio pouzdan tačan nalaz o svom zdravstvenom stanju, da pruži neophodne podatke (godine, telesna težina, visina, uzimanje lekova, pritisak,..),  pošto od njih zavise referentne vrednosti, kao i opseg analiza koje treba izvršiti. Vaši kompletirani  podaci omogućuju lekaru da dođe brže do dijagnoze, a pacijentu veoma često štede vreme i nepotrebne troškove.

Detaljnije...
 
Šta znači laboratorijski nalaz ?

ImageLaboratorijski nalaz daje vrednosti rezultata dobivenih na odgovarajućim aparatima primenom specifičnih pouzdanih i preciznih testova, najprikladnije metodologije. U Inter-Light laboratoriji se koristi odgovarajuća oprema, najnovije tehnologije za specifičnu metodologiju i pouzdani i precizni testovi (videti informaciju “naša oprema”). Poređenje rezultata iz različitih laboratorija, moguće je samo ako se koristi ista oprema, ista metodologija (sa istom temperaturom rada), testovi istog proizvođača, ista standardizacija procesa rada. Takođe je, izuzetno važno, da u okviru testiranja određene funkcije ili određenog profila (primera radi: tireoidne funkcije, PSA profila,i dr.) u laboratoriji, ne treba da se radi jedna komponenta profila jednom metodom, a druga drugom metodom.

Detaljnije...
 
Kad i zašto trebaju analize ?

ImageLaboratorijski testovi su osetljiviji indikator zdravstvenog stanja pacijenta, od opisa njegovog osećanje: kako se i šta oseća. Ako osoba ima razumne životne navike, disciplinovano se podvrgava kontroli u prelaznim fiziološkim životnim fazama; žene nešto češće i u ranijem životnom dobu. Od 35-te godine i zavisno od samog ličnog osećanja da dolazi do nekih promena, odlazi na  lekarski pregled. Pacijent može da se obrati i laboratoriji za konsultaciju ili pre ili posle lekarskog pregleda, zavisno da li je u kontroli terapije ili želi predhodni "standardni screenining". Mnoge odluke u kontroli pacijenta, upravo su donete na osnovu malih promena laboratorijskih podataka. Na primer lekar često menja dozu leka na osnovu laboratorijskog merenja koncentracije istog u serumu.

Detaljnije...
 
Priprema i uzimanje materijala

ImageZa svaku grupu i skoro za svaku analizu (naročito specijalnih) od mnogobrojnih određivanja postoji određena priprema pacijenta od kojih zavisi tačnost Vaših rezultata. Značajno je da se pacijent korektno pripremi za laboratorijska određivanja, a važno je i da sam bude obavešten o važnosti priprema. Greške koje se naprave u pripremi za analize i uzimanju uzorka, ne mogu više da se koriguju (a to, pored bezvrednih rezultata, još i košta).

Detaljnije...
 
Šta nam kazuju laboratorijski rezultati ?

ImageU interesu pacijenta je da zna šta i kako radi laboratorija,  koliko je važna pravilna priprema  za uzimanje uzorka  za analizu od koje zavisi tačnost rezultata. Pacijent treba da razume da je svaki podatak veoma važan: bez podataka za: starosno doba, fazu ciklusa, nedelju trudnoće, vreme uzimanja uzorka (= dnevni ritam),  ne može  da se izabere odgovarajuća referentna oblast; postojeća oboljenja (srčanog, dijabetesa, …), podataka o telesnoj težini i visini, gojaznosti,.., nema podataka o faktorima rizika, uzimanju leka (i izostavlanja leka pre odgovarajućeg vremena) - ne može da se nadje individualna referentna vrednost i postignuto optimalno doziranje. Svi ovi podaci su poverljive prirode, ali neophodni za laboratorijski postupak i tačnost rezultata, ali i za korektnu kliničku dijagnozu.

Detaljnije...
 
Normalne vrednosti / referentne vrednosti

ImageDa bi se izbegli nesporazumi oko često upotrebljavanog pojma normalne vrednosti, preporučeno je da se zameni sa pojmom referentna vrednost i referentni interval (oblast). Referentne vrednosti se dobijaju iz rezultata  jednog što je moguće bolje definisanog zdravog  kolektiva ili makar od osoba bez simptoma bolesti. Kod normalne podele za referentni interval uzimaju se (najčešće) sve vrednosti rezulata ispitivane populacije između 2.5% do 97.5%. Pošto na ove vrednosti utiču mnogi faktori (nezavisni: pol, starosno doba,...) i zavisni (kao i metoda određivanja), pogledajte samo najvažnije u  našim informacijama pod "Šta nam kazuju laboratorijski rezultati" i "Odstupanja od referentnih / normalnih vrednosti".

Detaljnije...
 
Odstupanje od referentnih vrednosti

ImageMnogobrojni su uticaji na odstupanja od "normalnih" vrednosti, koja nisu patološka, i čiji je uzrok u različitim fazama procesa. Da se pomenu samo neki najvažniji, koji lako mogu da se izbegnu. Položaj tela pacijenta pri uzimanju uzorka: sedeći (uspravan) i ležeći; pri promeni položaja zapremina plazme se menja za oko 12%, što može da dovede do povećanja ili smanjenja koncentracije analita i za više od 50%. Zatim, vreme uzimanja uzorka (uvek po mogućstvu u istom vremenskom intervalu), vreme uzimanja leka, vrsta i vreme držanja poveska, mentalni stres, 12-časovna apstinencija od hrane, pušenje, itd.

Detaljnije...