Uvod [Home] arrow O Nama arrow Naša vizija – Čemu mi težimo ?
Naša vizija – Čemu mi težimo ?

Doktori i klinike Pod imenom “INTER-LIGHT, danas se podrazumeva: polivalentni dijagnostički program, poznati visoki kvalitet rada, razborit izbor inovacija (uvek među prvima)) i profesionalne  laboratorijske usluge. Oslanjajući se na najmoderniju logistiku i stalni razvoj laboratorijske medicine, produžavamo da ih budno pratimo, ali i da koristimo moderne socijalne i profesionalne opcije i učešće u integriranoj zdravstvenoj zaštiti.

Mi smo rasli i razvijali se sopstvenim snagama i sredstvima. Smatramo da imamo snage, iskustva i znanja da aktivno učestvujemo i doprinesemo u stvaranju eficijentnih struktura u sistemu zdravstvene zaštite, sa racionalnim korišćenjem finansijskih izvora, samo i jedino uz održavanje najvišeg kvaliteta i odgovarajuće dijagnostičke koristi  usluga.

Ono što je danas više nego očevidno da timski rad laboratorije i klinike (lekara) nema alternative. Kliničke odlluke zasnovane na laboratorijskim rezultatima su samo onda korektne, ako su uslovi pod kojima su uzorak krvi ili drugog materijala, ispravno definisani i standardizovani, i kao takvi su kasnije uporedivi i sa baznim rezultatima. Laboratorijski radnici treba da poznaju koncepte inter- i intra-vidualnih varijacija, kao i njihovim uzrocima i uticajima na laboratorijske rezultate, dok ih lekari posmatraju sa fiziolške strane. S napretkom laboratorijske tehnologije, koja omogućava merenja na molekularnom nivou, kontinualno moraju da se prate nova saznanja o variacijama i sa analitičke i sa fiziološke strane. Samo međusobna izmena komunikacija i zajedničkog "učenja" može da dovede do željenog cilja.

Naša vizija je opšte poštovanje značaja korektnog uzorka (in vitro i in vivo), od čega zavise i kvalitet i dijagnoza, i koju ne može da ispravi ili  koriguje ni najbolja oprema ili metodologija.

 
< Prethodno