Uvod [Home] arrow O Nama arrow Naš visoko kvalifikovan personal
Naš visoko kvalifikovan personal

ImageNaš tim okuplja visoko kvalifikovane stručnjake i specijaliste, profesionalce sa dužim iskustvom u domenu njihove delatnosti ili ekspertize.

Visoko kvalifikovani personal: 

 • Ph.D. sa završenim PMF, sa univerzitetskom karijerom. Post-doktorske studije u Švajcarskoj (ETH, Zürich, u istraživačkom timu nosioca Nobel-ove nagrade)(Univerzitetska kantonalna bolnica, centralna laboratorija, Zürich); velikim iskustvom u naučno-istraživačkom radu.Saradnik za metodološke aplikacije kod najpoznatijih svetskih proizvođača (Gilford, Corning, Ciba, Bayer, Pfizer, Sigma, Sebia, Millipore-Worthington-Waters, i dr.).
 • Specijalista medicinske biohemije sa završenim Medicinskim fakultetom, iskustvom u laboratorijskoj medicini iz laboratorija zdravstvenih Ustanova. Poznaje metodologije rada u oblasti biohemije, imunohemije, hematologije, koagulacije, naviknut na timski rad i kolegijalan odnos sa članovima tima, poseduje organizacione sposobnosti.
 • Specijalst medicinske biohemije sa završenim Farmaceutskim fakultetom;
 • Speicijalist fizičke hemije sa završenim PMF (sa titulom inženjera);
 • Elektro-inženjer;
 • Visoko kvalifikovani laboratorijski tehničari sa završenom Višom tehničkom školom i
 • Laboranti sa završenom srednjom Medicinskom školom.

Konsultanti:

 • Dipl.elektro-inženjer EPFL, Dr. tech.sc.;
 • Specijalist mikrobiologije, MD;
 • Specijalist informatike sa završenim Elektro-tehničkim fakultetetom;
 • Specijalist ekonomskih nauka sa završenim Ekonomskim fakultetom.

Stanje: septembar 2006

 
Sledeće >