O nama

Medicinsko-biohemijska laboratorija "INTER-LIGHT" je osnovana 1993 godine u Beogradu i od početka sa polivalentnim programom kliničkih analiza koje su prevazilazile okvir kliničke hemije, upravo obuhvatao ono što je nekoliko godina kasnije proglašeno laboratorijskom medicinom.

Srž naše kompetence bila je i ostaje laboratorijska medicina. Ona je izražena uslugama pacijentu i lekarskoj praksi kroz najmoderniju laboratorijsku opremu i najsavremenije (internacionalno priznate) metode rada. To nam omogućava sigurnost i uspeh u prevenciji, dijagnozi i terapiji.

Korisnici naših usluga su  pacijenti, lekari, sestre, zdravstvene ustanove, različite laboratorije, naučno-istraživački instituti, farmaceutska industrija i osiguranja. Zahvaljujući optimalnom izboru programa naših analiza, kvalitetu i razumnoj brzini naših usluga mi smo pouzdani, poverljiv i medicinski kompetentan partner. S obzirom na tehnološki nivo i broj analiza koje se izvode isključivo u sopstvenoj laboratoriji, s pravom smatramo da nam pripada jedno od najznačajnih mesta laboratorijske medicine u Srbiji. Kroz naše lično izraženo partnerstvo sa Vama, fokusiranom na: klinički značaj i primenu palete analiza, i važnost veoma preciznih preanalitičkih uslova uzimanja i čuvanja uzoraka, kao i transportu materijala, konstantno su osigurani precizni i pouzdani rezultati.

Naš tim je uvek spreman za kompetentnu saradnju i konstruktivnu komunikaciju.