Uvod [Home] arrow O Nama arrow Izbor naših usluga
Izbor naših usluga

ImageNaše usluge  pružamo svima koji nam se  obrate: pacijentima, lekarima, zdravstvenim radnicima, zdravstvenim Ustanovama. One mogu da budu laboratorijske, informativne (pripreme za uzimanje krvi, i dr.), savetodavne, …

(pacijent, lekar, klinika, specijalistička ordinacija):

Izbor naših usluga

PREVENTIVA (“check-up”) - sistematski pregled*– DIJAGNOZA – KONTROLA TERAPIJE (TDM)

INTER-LIGHT LABORATORIJA
 
izvodi svoje analize pojedinačno ili po željenim profilima individualno za pacijente, privatnu praksu, klinike , kao i za različite Ustanove.
 
…  U različitim životnim, fiziološkim fazama: trudnoći, prenatalnoj i natalnoj, pedijatrijskoj, gerontološkoj…

KROZ SVE PROFILE: rutinske i specijalne analize u normalnim i u različitim akutnim i hroničnim stanjima, kao i kod: stresa, metaboličkih i autoimunih poremećaja, sistemskih oboljenja, tumora i karcinoma.

*Kod sistematskog pregleda treba voditi računa o tome da jedna usamljena vrednost ne ukazuje na stvarni poremećaj organske funkcije, što može najbolje da se vidi na primeru holesterola. Normalna vrednost holesterola često se nalazi i kod pacijenata sa izrazitim infarktom miokarda, ali prava slika treba da obuhvati sve abnormalnosti lipidnog statusa (dislipipidemije), odnosno "aterogeni bilans", kao i ostale eventuelne udružene faktore rizika (kardio-markere, dijabetes, renalnu funkciju, tireoidnu funkciju), zavisno od zdravstvenoh statusa ispitanika.

Naša laboratorija može da Vam ponudi različite vidove saradnje (pored izvodjenja laboratorijskih analiza):
  • saradnju u pojedinim projektima, interesantnim:
    1. na planu zdravstvene zaštite određene populacije;
    2. određenog “screening”-a;
    3. određenog problema u Vašoj praksi;
  • uvodjenju određene tehnike ili metodologije za specifični problem, i sl.
  • učesce u naučno-istraživačkom radu

Pragmatična saradnja laboratorije i prakse, pored osnovnog interesa oba partnera, od ogromnog je značaja i za pacijenta, koji nam bude poklanjao poverenje.

 
< Prethodno