Uvod [Home] arrow O Nama arrow Naša oprema
Naša oprema

Analyzer

Nove postupci zahtevaju sofističku metodološku primenu i naročito opremu najnovijih tehnoloških generacija. S obzirom na multivalentnost programa, koji obuhvata široki dijapazon službe za rutinske i specijalne analize :

       Analitički:

      Tehnološki:

Metodološki – metode merenja:

  • Klinička hemija i biohemija
  • Hematologija
  • Koagulacija
  • Elektroforeza
  • Komplement dijagnostika  
  • Serologija
  • Imunohemija
  • Endokrinologija: dijagnostika
  • Onkologija
  • Alergija  
optičke, fotometrijske, turbidimetrijske, plamena fotometrija, impedanca, direktna koagulometrija, CBR, aglutinacaija, lateks-aglutinacija, imunoturbidimetrija, direktna i indirektna CLIA, ECLIA, ELISA , EIA, elektroforetska, hromatografija na mikro-kolonama, brzi testovi, osmometrija, itd.

Izbor opreme je optimalno podređen racionalnoj dijagnostici koja znači optimirani rashod, pritom vodeći raćuna o proizvedenim troškovima (odnosi: cena/kvalitetet i cena/korist), da bi se došlo do prave dijagnoze i ispunili odgovarajuči kriterijumi: kvalitativno maksimalno dobar i pouzdan, brz, razumna ekonomska cena, inovativan, sloboda automatizacije i programiranja.

Model  Integra 400 (Roche)

Automatski analizator za biohemijske i hemijske rutinske i specijalne analize

Model  EXPRESS (Gilford-Bayer)

Automatski analizator za biohemijske i hemijske rutinske i specijalne analize

Model Centaur XP (Siemens – Bayer)

Automatski analizator  - direktna imunohemiluminiscenca sa paramagnetnim česticama

Model Cobas e411 (Roche)

Automatski analizator elekttohemiluminiscenca

Model Immulite 1000 (DPC)

Automatski analizator za indirektnu imunohemiluminiscencu

Model ACS180 (Gilford – Bayer)

Automatski analizator za direktnu imunohemiluminiscencu sa paramagnetnim česticama

ELISA Čitač

za ELISA i EIA metode

ELISA “Washer”

za ELISA metode

Model STASAR III (Gilford)

UV-VIS Spektrofotometar

Model BTS 330 (BioSystem)

UV-VIS Spektrofotometar

Model DVS (BioSystem)

Elektroforetski sistem sa denzitometrom

Model  (Gilford)

Elektroforetski sistem za gel elektroforezu

Model 410 (Corning)

plameni fotometar

Model  Micros 60  (ABX)

poluautomatski hematološki analizator (8 parametara i skraćena leukocitarna diferencijalna formula - 3 parametra)

Model Coatron M   (TECO)

poluatomatski koagulometar

Centrifuge (Sigma)

laboratorijska centrifuga i 4 manje

Centrifuge (Jouan)

laboratorijska centrifuga i 1 mikro

Centrifuga HEMA-C (Jouan)

hematokrit i visoko-turažna centrifuga (za male uzorke)

Frižideri

sa spoljnjom  i unutrašnjom kontrolom temperature

Zamrzivač (Bosch)

sa spoljnjom  i unutrašnjom kontrolom temperature (do -30oC)

Oprema i pomoćni instrumenti:

mikroskop, pipetori/dilutori, automatske pipete, čitač urinskih traka Clinitec 50, osmometar, mešalice, itd.

Informacioni sistem (EDV)

prijemni, sa sopstvenim programom za unošenje svih podataka pacijenata, analiza, rezultata, kontrola,...

LIS sistem

laboratorijski informacioni sistem sa sopstvenim software-om za kompletno povezivanje svih radnih mesta u laboratoriji kao i sa spoljnim saradnicima i partnerima.