Uvod [Home] arrow Za lekare arrow Laboratorijski nalazi i slanje
Akronimi

ImageMali rečnik - objašnjava oznake, znake, simbole, pojmove i skraćenice koje su upotrebljavane u našim informacijama. Ukoliko imate pitanja, možete nam se direktno obratiti.

(delimično; još u radu…)

oznaka,simbol,pojam,.. Objašnjenje
analit

supstanca iz uzorka koja se određuje (analizira) u

nekom testu

in-vivo

u organizmu

in-vitro
van organizma

Konsultujte "MEDICINSKI LEKSIKON", Prof.dr.MOMČILO BABIĆ i koautori

 
< Prethodno