Uvod [Home] arrow O Nama arrow Šta mi želimo ?
Šta mi želimo ?

ImageLaboratorija želi da bude pouzdan, medicinski kompetentan partner, dostojan poverenja i stimulator za međusobne inovacije u novim dimenzijama kliničke dijagnostike i neposredne primene najnovijih naučnih saznanja.

Naš zadatak

Pružanje medicinskih i servisnih usluga  našim korisnicima, koje obuhvataju što je moguće potpuniju podršku u oblasti medicinske dijagnostike. Samo po sebi se podrazumeva  da smo mi mogući nosioc usluga lekarima u ambulantnim, stacionarnim i privatnim ustanovama, kao i medicinskim istraživačkim timovima.

Sprovođenje racionalne dijagnostike, sa optimiranim rashodom, s obzirom na rastuće troškove zdravstvene zaštite, da bi se došlo do ispravne dijagnoze. Rast troškova u zdravstvenoj zaštiti, a naročito troškova u laboratorijskoj medicini poslednjih godina (uvođenje novih tehnologija), postao je predmet rastućih diskusija. Danas je potrebno, više neko ikada, biti svestan ovih troškova (iako malih, ca.2 % od ukupnih) i imati ih uvek na umu. U svakom slučaju oni ne smeju da se rasmatraju izolovano. Trošak i korist za dijagnostiku i terapiju moraju da se postave jedan prema drugom, sa preduslovom da pritom ne bude oštećen ni pacijent ni kvalitet analiza.

Naše pretenzije

Mi težimo da ostanemo pouzdani partner svim našim kljentima. Stoga stalno pratimo i uvodimo najviše internacionalne standarde kvaliteta. Naša dijagnostika se permanentno unapređuje i razmena komunikacija sa našim partnerima bila bi konstruktivna podrška savremenoj racionalnoj dijagnostici.

Naš izazov

Mi želimo da budemo i više mego pouzdani partner u dnevnoj rutini. Stoga pokušavamo da  učestvujemo aktivno u razvijanju novih dijagnostičkih mogućnosti.

Već se danas u našoj svakodnevnici proveravaju novi postupci, zamenjuju prevaziđeni testovi, testovi iz istražvačke oblasti prilagođavaju rutini i automatizaciji. Budućnost nije pred našim vratima. Ona je već danas sa nama za Vas.

 
< Prethodno   Sledeće >