Uvod [Home] arrow Za lekare arrow Naše prednosti
Naše prednosti

ImageINTER-LIGHT Laboratorija sa širokom paletom najsavremenijih analiza može da preuzme dijagnostičku obradu Vaših pacijenata, što će Vašoj praksi pružiti čitav niz prednosti, među kojima su najvažnije:

  1. PLANIRANJE i izvodjenje laboratorijskih analiza, efikasno izdavanje rezultata uz saradnju i interpretaciju istih i interesantnom tarifom usluga.
  2. IZVODJENJE rutinskih i specijalnih analiza sa najmodernijom opremom uz konstantnu kontrolu kvaliteta u biološkom materijalu uzetom pod najstrožijim kriterijumima preanalitike, zaštite pacijenta, laboratorije i okoline.
  3. RACIONALIZACIJA Vašeg rada uz značajno smanjenje Vaših troškova za: nabavke sopstvene opreme, potrošnog materijala i reagenasa; angažovanja odgovajućeg profila stručnjaka.
  4. KOREKTNO UZIMANJE I ČUVANJE UZORAKA pod specifičnim uslovima za  određene parametre.
  5. TAČNOST I POUZDANOST REZULTATA izvodjenih u čitavoj paleti UVEK u ISTOJ laboratoriji (uvek sa kontrolom kvaliteta). Mogućnost obrade statističkih podataka specifičnih za Vašu oblast rada.
  6. PRERASPODELA VAŠIH INVESTICIJA za dalje opremanje sopstvene prakse uštedom za opremu laboratorije i održavanje pogona iste.
  7. …i još čitav niz drugih prednosti u RADU SA NAMA, uvek na visokom nivou inovacija i novim dimenzijama u kliničkoj dijagnostici....(videti program).
 
Sledeće >