Uvod [Home] arrow Za pacijente arrow Šta pacijent treba da zna
Šta pacijent treba da zna

ImageU interesu pacijenta je, da bi dobio pouzdan tačan nalaz o svom zdravstvenom stanju, da pruži neophodne podatke (godine, telesna težina, visina, uzimanje lekova, pritisak,..),  pošto od njih zavise referentne vrednosti, kao i opseg analiza koje treba izvršiti. Vaši kompletirani  podaci omogućuju lekaru da dođe brže do dijagnoze, a pacijentu veoma često štede vreme i nepotrebne troškove.

Šta je laboratorijska medicina i šta radi laboratorija ?

Biohemijsko-medicinska, kliničko-hemijska laboratorija, itd., danas su obuhvaćene nazivom “Laboratorijska medicina” koja objedinjuje i opslužuje skoro sve grane medicine (kliničke hemije i biohemije, hematologije, endokrinologije, onkologije, itd.). Specijalizovane laboratorije (mikrobiološka, endokrinološka, i dr.) opslužuju samo jednu medicinsku granu.

U laboratoriji se izvode različite analize (testovi) koje ukazuju na stanje i funkciju različitih organa u ljudskom organizmu kao i na vrstu i težinu različitih oboljenja. U njoj rade stručnjaci različitih specijalnosti (lekari, biohemičari, hemičari, biolozi, mikrobiolozi, itd.); takve laboratorije su profesionalne i opremljene odgovarajućim aparatima. Pored njih “postoje manje“ laboratorije u okviru lekarske ordinacije, uobičajeno sa uskim programom vezanim za domen njegove specijalizacije.

 
Sledeće >