Uvod [Home] arrow Za lekare arrow Preanaltika – transport uzoraka
Preanaltika – transport uzoraka

ImagePoslati materijal treba da prate neophodni podaci za pacijenta: datum i vreme uzimanja uzorka, vrsta uzorka (serum ili plazma /sa navodom antikoagulanta/), starosno doba, pol, lista traženih analiza, terapija i lek, eventuanaln položaj pacijenta pri uzimanju krvi.  Podaci koji bi bili korisni i za laboratoriju i kasnije za interpretaciju rezultata: pretpostavka o dijagnozi, ili ustanovljena dijagnoza.

SLANJE I TRANSPORT UZORAKA

Za transport biološkog materijala postoje određeni propisi kojih se treba pridržavati. Nažalost, slanje materijala poštom treba izbegavati, jer još nije adekvatno organizovano. Ne zaboraviti  da su kod transporta bitni faktori: temperatura i uticaj vremena čuvanja koagulisane krvi bez antikoagulanasa na serum analite.

Slanje – na odgovarajućoj temperaturi zavisno od analita do analita. 

Sa materijalom treba poslati pismeni nalog sa neophodnim podacima za pacijenta: prezime i ime pacijenta ili makar  registrovani broj pacijenta (pošto nalogodavac nekad ne želi da ih saopšti); ali pol i starosno doba (zbog referentnih vrednosti) su minimalni podaci; listu analiza koje treba da se urade; sa odgovarajućim materijalom (serum, plazma sa navedenim antikoagulantom), datum i vreme uzimanja uzorka.

Puna krv nije pogodan uzorak (veoma retki izuzeci), jer treba da stigne najkasnije za 45 minuta posle uzimanja uzorka

Uzorci treba uvek čuvati u vertikalnom položaju. 

Sledeće preporuke za vreme transporta:

Vreme:

način:

do 1 časa

bez hlađenja

do 3 časa

hlađenje ledom bez zamrzavanja

za dugoročnije čuvanje

duboko zamrznut, prema odgovarajućim propisima (na -200C do -300C)


           

 


 

 
< Prethodno   Sledeće >