Uvod [Home] arrow Za lekare arrow Pre-analitika - urin kao uzorak
Pre-analitika - urin kao uzorak

ImageAnaliza osobina i sastava urina je istorijski najstarija medicinsko-hemijska analiza. Urin je ustvari jedna izuzetno važna telesna tečnost koja u medicinskoj praksi nije nije zauzela mesto  koje stvarno zaslužuje. Dva su razloga za to: jedan, što se za analize urina zahtevao i koristio 24-časovni urin, koji se korektno mogao sakupiti (čak i danas) samo u stacionarnim medicinskim uslovima i što se zbog nedostatka, ali i zbog nepoznavanja metodologije nisu koristile druge mogućnosti sakupljanja urina.

URIN (kao uzorak)

Inter-Light laboratorija radi analize urina, koji se pažljivo skupi prema uputstvima koje mogu da se dobiju od laboratorije:

Spontani urin: spontana mikcija, uglavnlm za urin status.

Jutarnji urin (prvi): (visok sadržaj bakterija); kvalitativne analize; pogodan za orijentaciona bakteriološka ispitivanja. Jutarnjim urinom se smatra prvi urin posle najmanje 3-časovne pauze od poslednje mikcije. Voditi uvek računa o higijenskim uslovima pri sakupljanju urina.

2-gi jutarnji urin: sakupljan po mogućstvu u vremenu od 2 časa posle prvog urina:
koristi se srednji mlaz, prvi mlaz oko 50 mL se odbacuje u toalet, drugi mlaz (oko 50 mL)
bez prekidanja mlaza pušta se u pripremljeni sterilni sud, ostatak se odbacuje u toalet. Zatvoriti sud prema uputstvima o priremanju suda.

Važna napomena: za izvesne važne analize (kalcijum, hidroksiprolin, oksalna kiselina, 5-hidroksi indol sirćetna kiselina), neophodna je odgovarajuća dvodnevna dijeta; uputstva možete dobiti u laboratoriji.Sterilne čašice za sakupljanje urina možete dobiti u laboratoriji.

24-časovni urin samo ako se postupi prema predhodnim uputstvima laboratorije ili lekara.

 
< Prethodno   Sledeće >