Uvod [Home] arrow Za pacijente arrow Normalne vrednosti / referentne vrednosti
Normalne vrednosti / referentne vrednosti

ImageDa bi se izbegli nesporazumi oko često upotrebljavanog pojma normalne vrednosti, preporučeno je da se zameni sa pojmom referentna vrednost i referentni interval (oblast). Referentne vrednosti se dobijaju iz rezultata  jednog što je moguće bolje definisanog zdravog  kolektiva ili makar od osoba bez simptoma bolesti. Kod normalne podele za referentni interval uzimaju se (najčešće) sve vrednosti rezulata ispitivane populacije između 2.5% do 97.5%. Pošto na ove vrednosti utiču mnogi faktori (nezavisni: pol, starosno doba,...) i zavisni (kao i metoda određivanja), pogledajte samo najvažnije u  našim informacijama pod "Šta nam kazuju laboratorijski rezultati" i "Odstupanja od referentnih / normalnih vrednosti".

Normalne vrednosti / referentne vrednosti

Da bi se procenile dobivene vrednosti i raspoznalo patološko odstupanje, treba ih uporediti sa prosekom reprezentativnih vrednosti dobijenih kod “zdrave populacije”. Ovaj prosek predstavlja vrednosti dobivene ispitivanjem velikog broja zdravih ljudi i predstavlja takozvanu oblast “normalnih” vrednosti” ili “oblast referentnih” vrednosti. Pojam”normalna vrednost” može da bude i sporan, jer niko ne može stvarno da utvrdi šta je “normalno”. Stoga se danas skoro uopšte i ne govori o “normalnoj oblasti”, već o “referentnoj oblasti”. Pošto nikad nisu ispitivane SVE zdrave osobe, već samo određeni deo populacije, postoje razlike u datim referentnim oblastima zbog zavisnosti od sastava ispitivanog kolektiva (starosno doba, pol, fiziološko stanje, socijalni status,  ..), ali su uslovljene i primenom merne metode (za određivanje iste supstance). Da bi se primenila odgovarajuća referentna vrednost, laboratorija mora uvek da ima kompletne podatke pacijenta.

Kod kontrole lekova postoje takozvane terapijske referentne vrednosti, pošto lek može različito da deluje na svaku osobu i prema tome svaka osoba je podnosi individualno. Ono što je važno u kontroli lekova je "cutoff" vrednost (granična vrednost) toksičnosti leka koja ne sme da se pređe.  Na osnovu laboratorijskih vrednosti lekar podešava dozu leka dok se ne postigne optimalna koncentracija, koju u daljoj kontroli terapije održava ili prilagođava (smanjuje ili povećava dozu leka zavisno od kliničkog statusa pacijenta).

Laboratorijske vrednosti se izražavaju u različitim jedinicama, po pravilu internacionalnim, koje uvek predstavljaju količinu ispitivane materije u određenoj zapremini tečnosti u kojoj se nalazi; manje više gramu (g) ili delovima grama na litar (L)  (primer 60 g/L belančevina u litru seruma). Kod enzima koji imaju katalitičku ulogu, meri se njihova aktivnost i izražava u IU/L (internacionalnim jedinicama na litar).
 
< Prethodno   Sledeće >